BRÚSENIE
 

 

   

 Pri brúsení kovových i nekovových materiálov  sa prach rozptyľuje  vo všetkých smeroch vo výrobných halách , pričom zasahuje nielen brusičov, ale aj ostatných pracovíkov. Okrem negatívneho vplyvu na zdravie zamestnancov vdychovaním prachových častíc, vzniká v mnohých prípadoch aj  nebezpečie výbuchu pri vyšších koncentráciách. Preto je potrebné pri realizácii odsávacie systému  zabezpečiť, aby tieto zariadenia  spĺňali  požiadavky smernice ATEX.

Smernica ATEX stanovuje požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pracujúcich v potenciálne výbušnom prostredí ako aj technické požiadavky na zariadenia umiestnené v prostredí s nebezpečím výbuchu.
 
   
  Foto s montáží :
 - referencie
 
  Súbory na stiahnutie :
 
Názov Formát Velkosť Poznámka
 FMC filtre /SK/  1,1 MB  
 Mobilné filtre SF /SK/  0,4 MB  
 Mobilný filter MF ECO /SK/  0,3 MB  - NOVINKA !!!
 Odsávací stôl MF  /SK/  0,3 MB  - NOVINKA !!!
 Mobilný filter MF /SK/  0,4 MB  
 Mobilný filter LF 70 /SK/  0,7 MB  - hlavne pre laboratória
 FMCZ filtre /SK/  0,5 MB  
 MJC filtre /SK/  1,5 MB  
 ventilátor FM pre FMC /SK/  0,6 MB  
 filter FMK /SK/  0,5 MB  
 filter FS /SK/  0,7 MB  
EAB filtre /SK/  1,7 MB  
EAC filtre /SK/  0,7 MB