ODSÁVANIE V CHEMICKOM PRIEMYSLE
 

 

   

 S únikom chemických látok do prostredia sa stretávame temer vo všetkých oblastiach – pri vývoji, výrobe, skladovaní , likvidácii či recyklácii.  Na zabránenie alebo obmedzenie expozície zamestnancov účinkom nebezpečných látok je potrebné realizovať rad technických opatrení ako napr.:

-         úprava pracovných postupov a techniky na zabránenie úniku látok do prostredia

-         odvádzanie výparov a odpadov

-         používanie vhodných osobných ochranných prostriedkov

 

Riešením môže byť centrálny systém odsávania a filtrácie vzduchu alebo lokálne odsávanie priamo pri zdroji znečistenia.
 
   
  Súbory na stiahnutie :
 
Názov Formát Velkosť Poznámka
 FMC filtre /SK/  1,1 MB  
 FMCZ filtre /SK/  0,5 MB  
ventilátor FM pre FMC /SK/  0,6 MB  
 Laboratórne systémy /SK/ 1,1 MB  
 REX /SK/  1,1 MB  Do výbušného prostredia
 MiniTex /SK/  1,5 MB  Hlavne pre laboratóriá
 Terfu /SK/  1,6 MB  Hlavne pre laboratóriá