ZLIEVARENSKÝ PRIEMYSEL
 Modernú zlieváreň charakterizuje dnes čistý vzduch na pracovisku, záujem o zdravie zamestnancov a ochrana životného prostredia. Moderné ...
viac >  
         
    ŤAŽKÉ STROJÁRENSTVO
 Pri spracovaní, obrábaní a úprave kovov v ťažkom priemysle uvoľňujúci škodlivý prach a plyny nielen negatívne pôsobia na zdravie zamestnancov...
viac >  
         
    AUTOMOTIVE
 Pri realizácii odsávania v automobilovom priemysle treba brať do úvahy na jednej strane odsávanie a filtráciu výfukových plynov a na druhej ...
viac >  
         
    PAPIERENSKÝ PRIEMYSEL
 Rad filtračných jednotiek NF a FS je vhodným ekologickým riešeným pre pracoviská na výrobu, spracovanie, recykláciu a triedenie papiera ...
viac >  
         
    DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL
 Drevný prach patrí k vážnym rizikovým faktorom, ktoré majú negatívny vplyv na zdravie človeka. Nie sú to len zápalové ochorenia slizníc ...
viac >  
         
    GUMÁRENSKÝ PRIEMYSEL
 Organické látky, aerosoly, olejová hmla a ďalšie nebezpečné látky je možné účinne odsávať, tak, aby nedochádzalo k poškodeniu zdravia...
viac >  
           
    TLAČIARENSKÝ PRIEMYSEL
 Účinné odsávacie jednotky typu NF, FS a FMK spoľahlivo odsávajú a filtrujú prach a zdraviu škodlivé látky vznikajúce pri procese tlače alebo rezaní...
viac >  
           
    CHEMICKÝ PRIEMYSEL
 S únikom chemických látok do prostredia sa stretávame temer vo všetkých oblastiach – pri vývoji, výrobe, skladovaní , likvidácii či recyklácii...
viac >  
           
    VÝROBA OBALOV
 Pri realizácii odsávania a filtrácie pracovísk zaoberajúcich sa výrobou obalov je potrebný individuálny prístup k zákazníkovi. Firma Envirotech ....
viac >