KAZETOVÉ FILTRE
Kazetové filtre sú vyrobené zo širokej škály filtračných materiálov, ktoré možno s úspechom využiť pre filtráciu väčšiny typov prachu a vzduchu. Rôzne povrchové úpravy filtračného materiálu plní špecifické úlohy ....
viac >  
         
    VAKOVÉ FILTRE
Existuje široká škála filtračných materiálov používaných ako vo vakových filtroch tak aj pre kazetové filtre. Tieto materiály možno s úspechom využiť pre filtráciu väčšiny typov prachu a vzduchu. Rôzne povrchové úpravy...
viac >  
         
    LABORATÓRNE SYSTÉMY
Sú schopné odsávať a filtrovať väčšinu prachu, dymu a plynu na rôznych pracoviskách. Ponúkame či už kompletné sady laboratórnych odsávačov „v jednej krabici“ pre jedno či dve pracoviská, tak aj centrálne odsávacie...
viac >  
         
    CYKLO FILTRE
Špeciálne skonštruované pre zvýšené odlučovanie prachu od vzduchového prúdu v telese cyklo filtra. Vhodný pre technologické procesy, kde dochádza k vysokej prašnosti. Konštrukcia odstredivého predseparátora...
viac >  
         
    POZITÍVNE FILTRE
Použitý filtračný materiál a tvar filtračných elementov je zhodný ako u vakových filtrov. Na rozdiel od týchto je však umiestnený na výduchovej strane ventilátora, ktorý slúži k transportu vzduchu s vysokým ...
viac >  
         
    VYSOKÝ PODTLAK
Teleso filtra a filtračné elementy sú skonštruované  tak, aby bolo možné čistiť vzduch s podtlakom až 30kPa. Využíva sa v centrálnych vysoko - podtlakových systémoch slúžiacich pre odsávanie integrované...
viac >  
           
    FILTRE OLEJOVEJ HMLY
Olejové filtre predstavujú najefektívnejší systém na filtráciu olejovej hmly a výparov. Série unikátnych filtračných kaziet sú vyskladané do jednotlivých filtračných modulov, dimenzované podľa požadovaného...
viac >  
           
    CYKLÓNY
Cyklóny sú odlučovače využívajúce odstredivú silu pre oddelenie väčších častíc a prachu od vzduchového prúdu. Ich výkon závisí na vstupnej rýchlosti častíc, ich hustote a zrnitosti a samozrejme na geometrii ...
viac >  
           
    POTRUBIA
Na našich inštaláciách nájdete ako štandardné štvorhranné či kruhové spiro potrubia, ale aj hrubostenné prírubové potrubia alebo valcované potrubia. Štandardná povrchová úprava je pozinkovanie...
viac >  
           
    ODSÁVACIE RAMENÁ
Polohovateľné odsávacie ramená BlueOne sú osvedčené zariadenia pre zachytenie a odsávanie aerosolov od zvárania. Rameno má odolnú hadicu DN 160 alebo DN 200 a vnútorný podporný systém malého prierezu, ktorý ...
viac >  
           
    MOBILNÉ FILTRE
Vďaka svojim rozmerom a mobilite sú vhodné pre menšie prevádzky alebo odsávania občasných technologických operácií, ktoré znečisťujú vnútorné priestory podnikov....
viac >  
           
    VENTILÁTORY
Ventilátory sú dodávané ako s priamym pohonom tak pre väčšie výkony aj s remeňovým pohonom. Ventilátory sa skladajú z masívnej skrine (plast, oceľ), obežného kolesa s rôznym tvarom lopatiek a pomerom veľkostí ...
viac >  
           
    POHONY A REGULÁCIA
Každá filtračná jednotka je vybavená ovládacím panelom, ktorý monitoruje všetky dôležité veličiny a optimalizuje čistiaci cyklus filtračných vložiek v závislosti na aktuálnom stave zariadenia tak, aby ich životnosť ...
viac >  
           
    OSTATNÉ FILTRE
Niektoré výrobné činnosti vyžadujú individuálny prístup k riešeniu odsávacích celkov a práve pre tieto oblasti máme úzko špecializované filtračné jednotky skonštruované pre danú špecifický úlohu. Jedná sa o dodávky ...
viac >