Každá koruna vynaložená na údržbu ušetrí štvornásobok tejto čiastky v nákladoch za opravy.

         
 

Periodická údržba
prevádzaná preventivne môže predĺžiť životnosť zariadení.
Naše zariadenia sú navrhnuté tak, aby slúžili počas dlhej doby. aby sa však predišlo akýmkoľvek poruchám na vašom pracovisku, je veľmi vhodné ako cennú investíciu uzavrieť servisnú zmluvu na preventívnu údržbu. Naši servisný technici vám pomôžu získať z vášho zariadenia čo najviac a zároveň vám pomôžu predchádzať nedostatkom v jeho fungovaní.

       
         
 

Servisné plány firmy Envirotech
sú šité na mieru tak, aby odpovedali rozsahu vami používaného zariadenia. Obsahujú plánovanú údržbu pre každú jednotku, komplexné správy o podrobnostiach zlepšenia funkcií a o všetkých prípadne prevedených preventívnych akciách. Môžeme tiež uviesť výsledky merania prietoku vzduchu, pokiaľ o to bude zo strany zákazníka záujem.