Videodokumentácia z práve dokončenej montáže
 Odsávanie výfukových plynov.

 

 
 
 

Fotodokumentácia z práve dokončenej montáže
 Nástenné odsávacie jednotky - odsávanie zváracích automatov.

 

   
 

Fotodokumentácia z práve dokončenej montáže
 Odsávanie olejovej hmly.

 
   
 

Fotodokumentácia z nedávno dokončenej montáže
 Odsávanie zváracích pracovísk.

 

Fotodokumentácia z nedávno dokončenej montáže
 Odsávanie olejovej hmly.