OLEJOVÁ HMLA
 Pri priemyselnej výrobe, ktorá používa rôzne mazadlá alebo chladiace prostriedky sa uvoľňujú do ovzdušia olejové častice , ktoré ....
viac >  
         
    LABORATÓRIÁ
 Ideálnym riešením na odsávanie výparov a prachu vznikajúcich pri laboratórnych prácach sú filtračné sady, určené pre jednotlivé ...
viac >  
         
    ZVÁRANIE
 Sprievodným javom zváracích procesov sú rôzne škodlivé faktory pracovného prostredia, ktoré vznikajú ako vedľajší produkt ...
viac >  
         
    PRACH
Účinné odsávacie zariadenie môže významne znížiť hodnoty prachu na pracoviskách – pri výrobe strojov a zariadení, metalurgii, kovoobrábaní ...
viac >  
           
    PRIEMYSELNÉ ČISTENIA
Stacionárne alebo mobilné vysokopodtlakové jednotky s príslušenstvom – hubice, dymníky, hadice, hadicové spojky alebo celé sady ...
viac >  
         
    DREVNÝ PRACH
 Drevný prach patrí k vážnym rizikovým faktorom, ktoré majú negatívny vplyv na zdravie človeka. Nie sú to len zápalové ochorenia slizníc...
viac >  
         
    VÝFUKOVÉ PLYNY
 Systémy na odsávanie výfukových plynov zo zaparkovaných i pohyblivých vozidiel (STK, požiarne stanice, vozidlá záchrannej služby) dodávané ...
viac >  
           
    BRÚSENIE
Pri brúsení kovových i nekovových materiálov sa prach rozptyľuje vo všetkých smeroch vo výrobných halách , pričom zasahuje...
viac >  
           
    CHEMICKÉ ODSÁVANIE
S únikom chemických látok to prostredia sa stretávame temer vo všetkých oblastiach – pri vývoji, výrobe, skladovaní , likvidácii či recyklácii...
viac >  
            
    ODSÁVANIE PECÍ
 Modernú zlieváreň charakterizuje dnes čistý vzduch na pracovisku, záujem o zdravie zamestnancov a ochrana životného prostredia. Moderné systémy ...
viac >