ZVÁRANIE
 

 

   

 Sprievodným javom zváracích procesov sú rôzne škodlivé faktory pracovného prostredia, ktoré vznikajú ako vedľajší produkt jednotlivých technologických procesov. Emisie pri zváraní možno charakterizovať ako uvoľňujúce sa dymy, plyny, pary, aerosoly a prach počas zvárania materiálov, z ktorých väčšina je toxická alebo alebo karcinogénna.
 

   
  Foto z montáží :
 - referencie
 - priestorové odsávanie
 
  Súbory na stiahnutie :
 
Názov Formát Velkosť Poznámka
 BLUONE /SK/  0,5 MB  Ramená
 Mobilné filtre SF /SK/  0,4 MB  
 Mobilný filter MF ECO /SK/  0,3 MB  - NOVINKA !!!
 Odsávací stôl MF  /SK/  0,3 MB  - NOVINKA !!!
 filter CF ECO /SK/  0,3 MB  - NOVINKA !!!
 filter WF ECO /SK/  0,3 MB  - NOVINKA !!!
 Mobilný filter MF /SK/  0,4 MB  
 Mobilný filter LF 70 /SK/  0,7 MB  - hlavne pre laboratória
 FMC filtre /SK/  1,1 MB  Kazetové filtre
 FMCZ filtre /SK/  0,5 MB  Kazetové filtre
 MJC filtre /SK/  1,5 MB  Kazetové filtre
 ventilátor FM pre FMC /SK/  0,6 MB  Ventilátor pre  kazetové filtre
 Combifab /SK/ 1,1 MB  Ventilátor pre odsávanie
EAB filtre /SK/  1,7 MB  
EAC filtre /SK/  0,7 MB