POHONY A REGULÁCIA
   
   

 Každá filtračná jednotka je vybavená ovládacím panelom, ktorý monitoruje všetky dôležité veličiny a optimalizuje čistiaci cyklus filtračných vložiek v závislosti na aktuálnom stave zariadenia tak, aby ich životnosť bola čo najdlhšia. Centrálny odsávací systém je možné vybaviť plno automatickým riadením ventilátorovej jednotky pomocou frekvenčného meniča s PID snímačom podtlaku v potrubí, automatickými klapkami jednotlivých odbočiek so senzorom chodu zváracieho agregátu alebo iného technologického zariadenia.
 Frekvenčný menič umožňuje regulovať výkon respektíve spotrebu ventilátorovej jednotky podľa skutočnej požiadavky jednotlivých pracovísk nezávisle na ľudskom faktore. Navyše je možné naprogramovať časový snímok jednotlivých pracovných zmien a celková prevádzka je tak plne automatizovaná. Úspora energie až 60%.