OSTATNÉ FILTRE
   
   

 Niektoré výrobné činnosti vyžadujú individuálny prístup k riešeniu odsávacích celkov a práve pre tieto oblasti máme úzko špecializované filtračné jednotky skonštruované pre danú špecifický úlohu. Jedná sa o dodávky do hliníkární, obalovní živičných zmesí, pre elektrárne, zlievarne, kameňolomy, spaľovne odpadov apod.