GUMÁRENSKÝ PRIEMYSEL
 

 

   

 Organické látky, aerosoly, olejová hmla a ďalšie nebezpečné látky je možné účinne odsávať, tak, aby nedochádzalo k poškodeniu zdravia zamestnancov, znečisťovaniu ovzdušia. a pracovného prostredia. Firma Envirotech spol. s r.o. ponúka riešenia na odsávanie a filtráciu znečisteného vzduchu pri výrobe, spracovaní a úprave gumárenských výrobkov použitím jednotiek radu FD a FM.