ZLIEVARENSKÝ PRIEMYSEL
 

 

   

 Modernú zlieváreň charakterizuje dnes čistý vzduch na pracovisku, záujem o zdravie zamestnancov a ochrana životného prostredia. Moderné systémy na filtráciu znečisteného vzduchu vytvárajú predpoklady na splnenie podmienok daných smernicami stanovujúcimi povolenú úroveň emisií. Zavedenie vhodného systému odsávania však napomáha aj zvýšeniu efektivity práce.
 Firma Envirotech spol. s r.o. ponúka riešenia na zlepšenie pracovného prostredia podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.

ZBERAČ PRACHU PRE:
- Formovaciu linku
- Pieskovanie
- Rotačnú pec
- Kuplovňu
- Indukčnú pec
- Čistiareň odliatkov
- Otryskávacie stroje
 

   
 Súbory na stiahnutie :
 
Názov Formát Velkosť Poznámka
 Prospekt /SK/ 1,0 MB