TLAČIARENSKÝ PRIEMYSEL
 

 

   

 Účinné  odsávacie jednotky typu NF, FS a FMK spožahlivo odsávajú a filtrujú prach a zdraviu škodlivé látky vznikajúce pri procese tlače alebo rezaní a triedení papiera. Certifikát ATEX zaručuje bezpečný chod  týchto zariadení vo výbušnom prostredí.