ŤAŽKÉ STROJÁRENSTVO
 

 

     Pri spracovaní, obrábaní a úprave kovov v ťažkom priemysle uvoľňujúci škodlivý prach a plyny nielen negatívne pôsobia na zdravie zamestnancov, ale usadzujú sa v dielňach a výrobných halách, čím sa podieľajú na znehodnocovaní strojov a zariadení. Požitím vhodných filtračných a odsávacích systémov pri zváraní, rezaní, frézovaní, vŕtaní, mazaní a pod. zlepšíte životné prostredie a súčasne udržujete výrobné zariadenia čisté, čím sa zvýši ich životnosť.