AUTOMOTIVE
 

 

   

 Pri realizácii odsávania v automobilovom priemysle treba brať do úvahy na jednej strane odsávanie a filtráciu výfukových plynov a na druhej - vyriešiť odsávanie plynov a prachu vznikajúcich pri zváraní, brúsení, otryskávaní, lakovaní či leštení. Systém na odsávanie výfukových plynov obsahuje :

          - Odsávaciu jednotku
          - Odsávací navíjací bubon s hadicou
          - Koľajnicový systém
          - Vodiace rameno
          - Odsávaciu hubicu

Centrálny systém vetrania, či odsávanie priamo pri zdroji znečistenia je riešením pre jednotlivé výrobné pracoviská.