Referencie

 
 - Odsávanie od zvárania
 - Odsávanie pri brúsení
 - Odsávanie výfukových plynov

 - Odsávanie od zvárania - priestorové odsávanie

 - Odsávanie olejovej hmly
 - Odsávanie laboratórií
 - Odsávanie požiarnych staníc