ZAMERANIE  
   
Spoločnosť ENVIROTECH dodáva a montuje následujúce systémy a technologické celky:

I. TECHNOLOGICKÉ ODSÁVANIE A ODPRAŠOVANIE
- odsávacie nástavce a polohovateľné ramena
- zberné potrubia, zvody, prípojky, tvarovky, automatické klapky
- filtračné jednotky
- stredo a vysokotlaké ventilátory

II. ODSÁVANIE VÝFUKOVÝCH PLYNOV
- odsávacie navíjacie bubny
- odsávacie koľajnice
- lokálne odsávacie jednotky
- podlahové odsávanie

III. LABORATÓRNE ODSÁVANIE
- odsávacie nástavce a polohovateľné ramená
- zberné potrubia, zvody, prípojky, tvarovky, automatické klapky
- filtračné jednotky
- ventilátory