HISTÓRIA
   
 Spoločnosť ENVIROTECH bola založená v roku 2001 na Slovensku s cieľom poskytovať komplexné dodávky technológií odsávania a filtrácie dymu, prachu, aerosolov a iných škodlivín vznikajúcich pri technologických operáciách (zváranie, brúsenie, obrábanie, upratovanie, manipulácia so sypkými hmotami atd.) v rôznych priemyslových odvetviach od štandardných aplikácií po úzko špecializované riešenia aj s možnosťou aplikácií do prostredia so zvýšeným nebezpečenstvom výbuchu. Už od svojho vzniku spoločnosť ENVIROTECH spolupracuje s renomovanými európskymi špecializovanými výrobcami jednotlivých súčastí odsávacích systémov čo umožňuje aplikácie s výkonom 1.000m3/h až 200.000m3/h.

 S postupným rozvojom technológií vzrastajú nároky i na hygienu a ochranu pracovného prostredia, ktorého kvalita má nezanedbateľný podiel na motivácii a produktivite pracovníkov. Naviac s rastúcími cenami energií stúpá aj tlak investorov na sofistikovanejšie riešenia, ktoré dovolia plne automatickú reguláciu výkonu systému v závislosti na skutočnej potrebe jednotlivých prevádzok. Samozrejmosťou je aj možnosť uzavretia servisnej zmluvy so stanoveným plánom servisných činností. Pre všetky tieto požiadavky má naša spoločnosť ENVIROTECH pripravené riešenia, opierajúce sa o bohaté skúsenosti a znalosti z odboru technologického odsávania. Naše zariadenia pracujú v podnikoch nielen na Slovensku a Českej republike, ale aj v ostatných členských štátoch EU.