Odsávanie výfukových plynov - požiarna stanica 1.

 
   

 

Odsávanie výfukových plynov - požiarna stanica 2.

         
   
 

Odsávanie výfukových plynov - požiarna stanica 3.

 
   

Odsávanie výfukových plynov - požiarna stanica 4.

     
   
         

Odsávanie výfukových plynov - požiarna stanica 5.

         
   

::: SPÄŤ :::