TECHNICKÉ PORADENSTVO
 

 

   

 Popri návrhoch odsávacích a filtračných systémov, dodávke  zariadení a náhradných dielov, inštalácii a servise, firma Envirotech spol. s r.o. poskytuje poradenskú činnosť pre zákazníkov, ktorí v budúcnosti plánujú investovať do ochrany pracovného prostredia, ale aj pre tie firmy, ktoré sú vybavené filtračným a odsávacím zariadením. Ochotne Vám poradíme to optimálnejšie riešenie na číslach tel. 0905456242, 0908270468.